ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนรู้ อยู่บ้าน ต้านโควิด ชีวิตและประเทศจะปลอดภัย ระหว่างวันที่ 4-8 ม.ค.64

                เนื่องจากโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยาได้ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามแนวทางจัดการเรียนการสอนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบทางไกล ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบหมายงานตามความเหมาะสมของนักเรียนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19

โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2564,22:20   อ่าน 250 ครั้ง