ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับชมสื่อการสอนออนไลน์

วันพุธ ที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
นางสาวณัฐยา วัฒนาปัญญาชน ผู้อำนวยการโรงเรียน

ร่วมกับ รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และ อาจารย์ปริยวิศว์ ชูเชิด มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ได้ร่วมเป็นคณะกรรมตัดสินการประกวดจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

โปรแกรม MS PowerPoint และ CANVA

โดยคณะครู และบุคลาการทางการศึกษา โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยาได้จัดทำขึ้น

นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ในช่องทาง Online

ช่อง Youtube : NPSY Channel

https://www.youtube.com/channel/UCfXAIFeq67pYHkb0qHbTX7Q

โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2564,10:18   อ่าน 3462 ครั้ง