ข่าวประชาสัมพันธ์
สาระความรู้เรื่องวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สาระความรู้วันนี้ครูขอนำเสนอ

"18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ"

เป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ผู้เป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

"พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อปี พ.ศ. 2411 ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1230 โดยจะเห็นเต็มดวงที่หว้ากอ จ. ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เมื่อครั้งทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ทรงสนพระทัยเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ ต่อมาทรงเห็นว่าวิทยาศาสตร์ตะวันตกเป็นเรื่องสำคัญ เป็นเหตุให้ทรงเรียนภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาตำราวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ให้เข้าใจ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ ยังคงสนพระทัยในการศึกษาวิชาการหลากหลายสาขา ทั้งศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ ทรงมีพระราชนิยมในเรื่องวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์ ทรงนำความรู้ทางดาราศาสตร์ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่างๆ นานัปการ เช่น

- เริ่มการตกแต่งพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวังด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์

- ทรงติดตามข้อมูลดาราศาสตร์ใหม่ๆ ที่เพิ่งค้นพบในวงการดาราศาสตร์โลก เช่น ในปี พ.ศ. 2398 เซอร์จอห์นเบาว์ริง ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมมหาราชวัง และได้บันทึกตอนหนึงของการสนทนาว่า "พระเจ้าแผ่นดินทรงถามถึงการค้นพบดาวเนปจูน"

- ทรงสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ เช่น

สุริยุปราคา เมื่อ พ.ศ. 2500 จันทรุปราคา เมื่อ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2402

ดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์ เมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2404

- นอกจากการเสด็จฯ ทอดพระเนตรปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ด้วยพระองค์เองแล้ว ยังทรงแจ้ง และอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ บนท้องฟ้าให้ประชาชนได้ทราบเพื่อมิให้ประชาชนแตกตื่น

-ทรงให้ความสำคัญกับตำแหน่งต่างๆ บนพื้นพิภพด้วยการกำหนดค่าเป็นละติจูดและลองจิจูด ทรงกำหนดจุดอ้างอิงจากการ "วัดแดด วัดดาว"

- ทรงสถาปนาระบบเวลามาตรฐานของประเทศ ด้วยการตั้งหอนาฬิกาหลวงให้มีหน้าที่รักษาเวลามาตรฐาน

- ทรงคำนวณคราสที่เกิดขึ้นในแต่ละปีและแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างสม่ำเสมอฯลฯ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาเฟื่องฟูในสยามประเทศ ทรงตั้งพระทัยศึกษาและพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง และนำวิทยาการต่างๆ มาพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน พระอัจฉริยภาพและความสนพระทัยในดาราศาสตร์สืบทอดสู่พระบรมวงศ์จนกาลปัจจุบัน

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ และปวงชนชาวไทยทุกคน

.....นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ได้ที่ห้องเรียนออนไลน์ของตน มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆ นะคะ....

โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2564,10:32   อ่าน 3443 ครั้ง