ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวณัฐยา วัฒนาปัญญาชน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับข้าราชการครู ทั้งสี่ท่าน เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง มงกุฎไทย
นางสาวณัฐยา วัฒนาปัญญาชน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับข้าราชการครู ทั้งสี่ท่าน เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง มงกุฎไทย
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2565,13:22   อ่าน 461 ครั้ง