รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
หมู่ที่ 6 ถนนบางกรวย บ้านนุ่มประสงค์   ตำบลศาลากลาง  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11300
เบอร์แฟกส์ 0-2447-7614


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :