ข่าวประชาสัมพันธ์
นำเสนอนิทานคุณธรรม
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 64
รายงานการดำเนินการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำสัปดาห์ที่ ๓ (วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) นักเรียนสามารถเรียนรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลได้ คือ Online,On-Demand และ On-Hand
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 64
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา ได้ให้การต้อนรับท่านศน.ณัฐพงษ์ หน่วยตระกูล ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ที่มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 ​( COVID 19)
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
ประกาศ แจ้ง เรื่อง การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเทอม ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 64
เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเทอม ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเทอม ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2564
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเทอม ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
ประกาศแจ้ง การเลื่อนเปิดภาคเรียน จากวันที่ 1 มิ.ย. เป็นวันที่ 14 มิ.ย.64
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 64
เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเทอม ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
แนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
ประกาศเลื่อนเปิดเทอม จาก 17 พ.ค.64 เป็น 1 มิ.ย.64
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์คลิปในโครงการ GBL
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 64
รายงานการจัดการศึกษาทางไกล ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2564
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 64
เรียนรู้ อยู่บ้าน ต้านโควิด ชีวิตและประเทศจะปลอดภัย ระหว่างวันที่ 4-8 ม.ค.64
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 64
เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 3
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 1
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 63