ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ๑/๒๕๖๓

 
๑๙ ก.ค. ๒๕๖๓ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
นำโดยนางสุวรรณี ภาษาไทย
ครูโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ และคณะครู โดยมีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) การคัดกรอง ตรวจวัดไข้ การลงทะเบียนเข้า-ออกด้วยระบบไทยชนะและจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง โดยการประชุมได้นำเสนอความภาคภูมิใจตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา และสร้างความเข้าใจเรื่องระเบียบการแต่งกาย การมาโรงเรียน และข้อปฎิบัติร่วมกัน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนที่จะดำเนินการในปีการศึกษานี้ ทั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดี ทุนความดี และนักเรียนได้รับผลคะแนน O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผลคะแนนสูงสุดและสูงกว่าระดับประเทศค่ะ

 ที่มา Facebook : โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา คลิก
 
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,16:21   อ่าน 93 ครั้ง