ภาพกิจกรรม
การนำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

นางสุวรรณี ภาษาไทย ครูโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ
นำคณะครู นักเรียน เข้านำเสนอผลงาน โดยการนำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า นวัตกรรมสื่อการสอน "E-book สนุกในยุคโควิด" และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรม "ดื่ม พับ เก็บ" และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓


ที่มา Facebook : โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา คลิก
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2563,12:55   อ่าน 336 ครั้ง