ภาพกิจกรรม
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ (วันปิยมหาราช)

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ (วันปิยมหาราช)
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2563,13:15   อ่าน 113 ครั้ง