ภาพกิจกรรม
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนต้นแบบจิตอาส
โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนต้นแบบจิตอาสา
โดยนางสุวรรณี ภาษาไทย รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ เข้ารับรางวัลจากนายนพพร มากคงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑ ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ ๓
 ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ #โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2563,00:26   อ่าน 42 ครั้ง