ภาพกิจกรรม
การดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศาลากลาง ผลการตรวจเป็นลบ ไม่พบเชื้อทุกคน
วันที่ 10 มกราคม 2565 โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยาดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศาลากลาง ผลการตรวจเป็นลบ ไม่พบเชื้อทุกคนค่ะ
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2565,13:49   อ่าน 115 ครั้ง