ภาพกิจกรรม
รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 17,220 บาท และอุปกรณ์กีฬา
นางสาวณัฐยา วัฒนาปัญญาชน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา
ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ได้แก่
พ.ต.ท.ณรงค์ โสขุมา
พ.ต.ท.หญิง อรุณศรี โสขุมา
พ.จ.อ.โปรย ยิ้มถอน
และ คุณสว่างจิตต์ ยิ้มถิน
ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษา จำนวน 17,220 บาท และอุปกรณ์กีฬา
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ/ครับ


โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2565,16:08   อ่าน 211 ครั้ง