ปฐมวัย

นางสาวสุกานดา ศรีโสภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวอนุสรา ดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1