ปฐมวัย

นางสาวสุกานดา ศรีโสภา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0622263624
อีเมล์ : luknum2232@hotmail.com

นางสาวอนุสรา ดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1
เบอร์โทร : 0886188111