กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุนิสา ผดุงรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0903488446
อีเมล์ : makuates_4860@gmail.com

นางสาวอมฤดา พงษ์ศักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0889029450

นางสาวจีรพร ไพศูนย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0814390849

นางสาวต้นส้ม จั่นโพธิ์เตี้ย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4