กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุนิสา ผดุงรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอมฤดา พงษ์ศักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวจีรพร ไพศูนย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวต้นส้ม จั่นโพธิ์เตี้ย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4