กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเยาวฤทธิ์ สงวนศิลป์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวรุ่งทิพย์ ธรรมนาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวนุศรา ไชยทิพย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

Ms.Julieta Y.Danila

Miss. Clarisse B.Marcos