กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเยาวฤทธิ์ สงวนศิลป์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0863972978
อีเมล์ : Yasa.tulip@gmail.com

นางสาวรุ่งทิพย์ ธรรมนาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0857502781

นางสาวนุศรา ไชยทิพย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0923941453

Ms.Julieta Y.Danila

Miss. Clarisse B.Marcos